Algemene en Betalings-voorwaarden

Algemene en Betalings-voorwaarden

Algemene voorwaarden

A: De cursist ontvangt binnen enkele dagen na inschrijving een inschrijfbevestiging en factuur per email.

B: Bij te weinig inschrijvingen behoudt Moods zich het recht de cursus/workshop op een later tijdstip te laten starten of in zijn geheel niet door te laten gaan. Mocht dit laatste het geval zijn volgt restitutie van het eventueel betaalde cursusgeld.

C: Moods houdt zich zoveel mogelijk aan de door Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen vastgestelde schoolvakanties voor de regio Zuid.

D: Moods is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van door cursisten meegebrachte kleding of goederen.


Betalings voorwaarden

A: Betaling van het cursusgeld geschiedt uiterlijk 3 weken voor aanvang cursus/workshop.

B: Opzegging van de inschrijving voor de Moods cursus/ training of workshop dient schriftelijk per aangetekende brief te worden medegedeeld.
Als opzegdatum wordt beschouwd het moment dat voornoemde brief daadwerkelijk door Moods wordt ontvangen.
Slechts indien deze overeenkomst uiterlijk twee weken voor de aanvang van de lessen schriftelijk per (aangetekende) brief wordt opgezegd, zal worden overgegaan tot restitutie van het cursusgeld, met uitzondering van het inschrijfgeld